Darmowa

dostawa

od 800zł

e-mail: bok@scotfree.eu

Regulamin
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa zasady dostępu i korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sklepu internetowego www.scotfree.eu.
2. Użyte w regulaminie określenia należy rozumieć następująco:
a) Sklep – sklep internetowy www.scotfree.eu, będący witryną internetową dostępną pod adresem URL: https://scotfree.eu/.
b) Użytkownik – każda osoba fizyczna korzystająca z powszechnie dostępnych zasobów Sklepu.
c) Usługobiorca lub Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej korzystająca z treści i usług dostępnych w Sklepie.
3. Sprzedaż internetowa posiada ceny sprzedaży nie wyższe niż ceny sprzedaży w sklepach stacjonarnych wyprzedażowych typu OUTLET.

§ 2. WARUNKI SPRZEDAŻY

1. Wysyłka towarów zakupionych w e-sklepie jest płatna wg.cennika
2. Wszystkie ceny podane w Sklepie w złotówkach są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
3. Towar oferowany w Sklepie jest nowy, pochodzi z legalnych źródeł i jest wolny od wad.
4. Ceną ostateczną sprzedaży dla obu stron jest ta, która pojawiła się na formularzu zamówienia w momencie zatwierdzenia transakcji.
5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania i odwoływania cen promocyjnych.
6. Standardowy czas realizacji zamówienia to 2 do 7 dni roboczych. W przypadku braku zamówionego towaru w magazynie czas ten może się wydłużyć. Klient jest informowany o tym fakcie pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
7. Jeśli z jakichkolwiek przyczyn zrealizowanie zamówienia nie będzie możliwe (np. ostatnie uszkodzone sztuki towaru), Klient zostanie o tym powiadomiony drogą mailową lub telefonicznie. W takim przypadku – za decyzją klienta – ewentualna kwota przedpłaty na rzecz zamówionego towaru zostanie zwrócona.
8. Sklep zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, w przypadku, gdy dane podane przez Klienta są niepełne, błędne lub niezgodne z prawdą.
9. Do każdego zamówionego towaru dołączany jest dowód zakupu. Na prośbę klienta wystawiamy również faktury VAT.
10. Przed odebraniem przesyłki należy sprawdzić czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy taśmy są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody lub zastosować się do instrukcji paczkomatu oraz skontaktować się jak najszybciej ze sklepem w celu wyjaśnienia sprawy.
11. Zdjęcia towaru, w szczególności kolory użytych materiałów mogą w nieznacznym stopniu różnić się od ich faktycznego wyglądu, co wynika z przyczyn technicznych (indywidualne ustawienia monitora).

§ 3. ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

1. Wszystkie produkty w Sklepie objęte są rękojmią na warunkach wynikających z Kodeksu cywilnego oraz innych właściwych ustaw.
2. Zakupiony towar może zostać zwrócony bez podania przyczyn w terminie 14 dni od otrzymania przesyłki pod warunkiem, że nie był on używany ani w żaden sposób nie został uszkodzony i posiada oryginalne opakowanie oraz Klient poinformował o tym fakcie Usługodawcę.
3. Zwrot zakupionego towaru odbywa się na koszt Klienta. Towar można odesłać dowolną formą na adres: SCOTFREE ul. Struga 42 70-784 Szczecin
4. Towar powinien zostać odesłany przez Klienta w takim stanie, w jakim został zakupiony, w oryginalnym opakowaniu wraz z dowodem zakupu (paragon lub faktura VAT) oraz powinien posiadać komplet metek, a także nie może nosić śladów użytkowania.
5. Równowartość zwróconego towaru zostanie przesłana w terminie do 14 dni od daty otrzymania przesyłki internetowymi systemami płatności lub przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta.

§ 3. REKLAMACJE

1. Reklamacja towaru może nastąpić ze względu na niezgodność towaru z umową. W przypadku chęci zgłoszenia reklamacji prosimy o kontakt mailowy bok@scotfree.eu.
2. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem. W przypadku uznania reklamacji towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na pełnowartościowy, a jeśli nie jest to możliwe - na przykład w wypadku wyczerpania się zapasów - Usługodawca zwróci Klientowi równowartość ceny towaru. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Usługodawca zwraca Klientowi koszty związane z odesłaniem wadliwego towaru.
3. W przypadku negatywnego rozstrzygnięcia reklamacji bądź uszkodzenia towaru koszty przesyłki pokrywa Klient.
4. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu towaru (paragon, dowód zakupu lub faktura VAT).
5. Wszelkie zwroty i przesyłki wysyłane na koszt firmy nie będą przyjmowane, chyba że nastąpiły wcześniej inne ustalenia.

§ 4. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Pliki cookies - wprowadzenie W trakcie świadczenia usług na rzecz Klientów, stosujemy profesjonalne technologie do gromadzenia i zapisywania informacji, takie jak pliki cookies. Są to powszechnie stosowane, niewielkie pliki zawierające ciąg znaków, które są wysyłane i zapisywane na urządzeniu końcowym (np. komputerze, laptopie, tablecie, smartfonie) używanym przez Klienta podczas odwiedzania przez niego Sklepu. Informacje te przesyłane są do schowka używanej przeglądarki, która wysyła je z powrotem przy następnych wejściach na stronę internetową. Pliki cookies zawierają informacje niezbędne do prawidłowego korzystania ze Sklepu. Najczęściej zawierają one nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Dostęp do danych z plików cookies mogą posiadać również podmioty zewnętrzne, wymienione w pkt 16 Polityki prywatności i plików cookies.
2. Podstawa przetwarzania plików cookies Klientów korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu, prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie plików cookies poprzez przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanych w ich telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych.   Udzielenie zgody na przetwarzanie plików cookies następuje w szczególności poprzez użycie przycisku zawierającego oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie plików cookies lub potwierdzenie zapoznania się z jego warunkami. Zgoda ta może być wycofana w każdym czasie, w sposób wolny od opłat i opisany w części dotyczącej zarządzania plikami cookies.  Pliki cookies przetwarzamy na podstawie art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2016 r., Nr 0, poz. 1489 z późn. zm.).
3. Jakie pliki cookies są przez nas wykorzystywane? Pliki cookies możemy skategoryzować z uwzględnieniem trzech metod podziału.  Pod względem celów stosowania plików cookies, rozróżniamy ich trzy kategorie:
- pliki niezbędne – pliki te umożliwiają prawidłowe działanie Sklepu oraz funkcjonalności, z których Klient chce skorzystać, np. uwierzytelniające pliki cookies. Bez ich zapisania na urządzeniu Klienta korzystanie ze Sklepu jest niemożliwe,
- pliki funkcjonalne – pliki umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Klienta ustawień i dostosowanie ich do jego potrzeb i preferencji, np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej. Pozwalają one Sprzedawcy na poprawę funkcjonalności i wydajności strony. Bez ich zapisania na urządzeniu Klienta, korzystanie z niektórych funkcjonalności Sklepu może być ograniczone,
- pliki biznesowe – do tej kategorii należą np. cookies reklamowe. Umożliwiają one dostosowanie reklam wyświetlanych w Sklepie lub poza nim do preferencji Klienta. Bez ich zapisania na urządzeniu Klienta, korzystanie z niektórych funkcjonalności Sklepu może być ograniczone.
Pod względem czasu ich ważności, rozróżniamy dwie kategorie plików cookies:
- pliki sesyjne – istniejące do końca danej sesji Klienta,
- pliki trwałe – istniejące po ukończeniu sesji przez Klienta.
Pod względem rozróżnienia podmiotu administrującego plikami cookies, wyodrębniamy:
- pliki cookies Sprzedawcy,
- pliki cookies podmiotów trzecich.
4. Pliki cookies Sprzedawcy Pliki cookies Sprzedawcy pozwalają na rozpoznanie urządzenia Klienta i wyświetlenie strony internetowej Sklepu dostosowanej do jego indywidualnych oczekiwań, przez co korzystanie z jego funkcjonalności staje się łatwiejsze i przyjemniejsze. Dzięki zapisaniu tych plików na urządzeniu Klienta, możliwe jest np. zapamiętanie danych logowania, utrzymywanie sesji po zalogowaniu, zapamiętanie wybranych towarów lub usług, czy dostosowanie do preferencji Klienta, jak np. rozmieszczenie treści, język czy jej kolor.
5. Pliki cookies podmiotów trzecich Sprzedawca może wykorzystywać pliki cookies stosowane przez Google Inc. 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone w ramach usług:
- Google Adwords - pozwalają one na prowadzenie i ocenę jakości kampanii reklamowych, realizowanych przy użyciu usługi Google Adwords,
- Google Analytics – pozwalają one na ocenę jakości kampanii reklamowych, realizowanych przy użyciu usługi Google Adwords, a także na badanie zachowań i ruchu Klientów oraz sporządzanie statystyk ruchu,
- Google Maps – pozwalają one na przechowywanie informacji o Kliencie, które umożliwiają korzystanie z funkcjonalności map dostępnych w ramach usługi Google Maps. Google Inc. może śledzić lokalizację Klienta,
- YouTube – pozwalają one na przechowywanie informacji o Kliencie, które umożliwiają korzystanie z funkcjonalności usługi YouTube. Google Inc. może śledzić odtwarzanie filmów przez Klienta.   Sprzedawca może wykorzystywać pliki cookies stosowane przez Facebook Inc. 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Stany Zjednoczone. Pliki te mogą być stosowane w celu połączenia kont użytkownika: w zewnętrznym serwisie społecznościowym Facebook z kontem Sklepu, o ile Sprzedawca udostępnia taką funkcjonalność. Pliki te mogą być również wykorzystywane w celu przetwarzania w serwisie Facebook czynności Klienta, wykonanych z użyciem przycisków „Udostępnij” lub „Lubię to”. Przetwarzanie tych czynności może mieć charakter publiczny.  Korzystanie z plików cookies podmiotów trzecich jest uwarunkowane polityką prywatności i plików cookies, stosowaną przez te podmioty. Zachęcamy do zapoznania się z zasadami przetwarzania danych osobowych oraz politykami ochrony prywatności podmiotów, które  najczęściej oraz w najszerszym zakresie przetwarzają  nasze dane:
Polityka prywatności Google
Polityka cookies Facebook
Polityka prywatności Pinterest
Zasady ochrony prywatności Instragram
Polityka cookies Twitter
6. Zarządzanie plikami cookies i innymi informacjami Najczęściej ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają umieszczanie plików cookies i innych informacji na urządzeniu końcowym. Jeżeli Klient nie zgadza się na zapisywanie tych plików, konieczna jest odpowiednia zmiana ustawień przeglądarki internetowej. Możliwe jest wyłączenie ich zapisywania dla wszystkich połączeń z danej przeglądarki lub dla konkretnej witryny, a także ich usuwanie. Sposób zarządzania plikami zależy od używanego oprogramowania. Aktualne zasady zarządzania plikami można znaleźć w ustawieniach stosowanej przeglądarki internetowej. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:
1. Internet Explorer
2. Chrome
3. Safari
4. Firefox
5. Opera
6. Android
7. Safari (iOS)
8. Windows Phone
9. Blackberry
W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia Google Ads Preferences.    Informacje o zarządzaniu plikami cookies na telefonie komórkowym można znaleźć w Podręczniku Użytkownika danego telefonu.   Zgoda na przetwarzanie plików cookies jest dobrowolna. Należy jednak pamiętać, że ograniczenia w ich stosowaniu mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z części funkcjonalności Sklepu.
7. Odnośniki do innych stron internetowych lub oprogramowania Sklep może zawierać odnośniki do innych stron internetowych lub oprogramowania. Nie ponosimy odpowiedzialności za obowiązujące na tych stronach lub w tym oprogramowaniu zasady przestrzegania polityki prywatności i przetwarzania plików cookies. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności i plików cookies tych stron lub oprogramowania po wejściu na nie lub przed ich instalacją.
8. Zmiany Polityki prywatności i plików cookies Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności i plików cookies. W takim przypadku, opublikujemy jej zaktualizowaną wersję w niniejszej lokalizacji.


§ 5. PRAWA AUTORSKIE

Majątkowe prawa autorskie do treści znajdujących się w Sklepie należą do Usługodawcy. Prawa autorskie podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 r., Nr 24, poz. 83 ze zmianami).

§ 6. WYMAGANIA TECHNICZNE

1. Do korzystania ze Sklepu wymagane są: a. dostęp do Internetu; b. przeglądarka stron internetowych akceptująca pliki typu cookie, tj. Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 8.0 lub Mozilla Firefox w wersji nie niższej niż 3.0, Opera w wersji nie niższej niż 9.0, Google Chrome w wersji nie niższej niż 6 i pokrewne; c. włączona obsługa cookie oraz JavaScript; d. czynne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej;
2. Użytkownik jest świadomy, że korzystanie z oprogramowania do blokowania treści na stronach internetowych (np. AdBlock, Ghostery) i pokrewnego może spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie Portalu, w tym także całkowicie uniemożliwić korzystanie z niego.

§ 7. ZMIANY REGULAMINU

1. Regulamin obowiązuje od dnia 13 października 2015 r.
2. Usługodawca zastrzega prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie, co zostanie ogłoszone na stronie internetowej Sklepu.
3. Użytkownicy mają możliwość odmowy wyrażenia zgody na udział w Sklepie na zasadach określonych nowym brzmieniem regulaminu w terminie 14 dni od jego ogłoszenia.

OŚWIADCZENIE: Firma Ekctpatop Sp.zo.o. odmawia brania udziału w pozasądowych postępowaniach mających na celu rozwiązywanie sporów konsumenckich.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl