Darmowa

dostawa

od 99zł

Infolinia sklepu on-line pon.-pt. 8:00 - 16:00

tel. +48 797 011 715 e-mail: bok@scotfree.eu

Regulamin
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa zasady dostępu i korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sklepu internetowego Scotfree-Shop.eu.
2. Użyte w regulaminie określenia należy rozumieć następująco:
a) Sklep – sklep internetowy Scotfree-Shop.eu, będący witryną internetową dostępną pod adresem URL: http://www.scotfree-shop.eu.
b) Usługodawca – operator i właściciel Sklepu, czyli SCOTFREE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Annopol 2/73, 03-236 Warszawa zarejestrowana pod numerem KRS 0000425941 REGON nr 081055831, NIP nr 599-316-34-01.
c) Użytkownik – każda osoba fizyczna korzystająca z powszechnie dostępnych zasobów Sklepu.
d) Usługobiorca lub Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej korzystająca z treści i usług dostępnych w Sklepie.
3. Sprzedaż internetowa posiada ceny sprzedaży nie wyższe niż ceny sprzedaży w sklepach stacjonarnych wyprzedażowych typu OUTLET.

§ 2. WARUNKI SPRZEDAŻY

1. Wysyłka towarów zakupionych w Sklepie kosztuje 12 zł po przedpłacie oraz 14 zł za pobraniem. W przypadku zamówień na kwotę od 99 zł wysyłka jest gratis.
2. Wszystkie ceny podane w Sklepie w złotówkach są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
3. Towar oferowany w Sklepie jest nowy, pochodzi z legalnych źródeł i jest wolny od wad. Usługodawca jest producentem marki SCOTFREE i MISS SCOT.
4. Ceną ostateczną sprzedaży dla obu stron jest ta, która pojawiła się na formularzu zamówienia w momencie zatwierdzenia transakcji.
5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania i odwoływania cen promocyjnych.
6. Standardowy czas realizacji zamówienia to 2 do 5 dni roboczych. W przypadku braku zamówionego towaru w magazynie czas ten może się wydłużyć. Klient jest informowany o tym fakcie pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
7. Jeśli z jakichkolwiek przyczyn zrealizowanie zamówienia nie będzie możliwe (np. ostatnie uszkodzone sztuki towaru), Klient zostanie o tym powiadomiony drogą mailową lub telefonicznie. W takim przypadku – za decyzją klienta – ewentualna kwota przedpłaty na rzecz zamówionego towaru zostanie zwrócona lub zaliczona na poczet zakupu innych, wskazanych przez Klienta towarów.
8. Sklep zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, w przypadku, gdy dane podane przez Klienta są niepełne, błędne lub niezgodne z prawdą.
9. Do każdego zamówionego towaru dołączany jest dowód zakupu. Na prośbę klienta wystawiamy również faktury VAT.
10. Przed odebraniem przesyłki należy sprawdzić czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy taśmy są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sklepem w celu wyjaśnienia sprawy.
11. Zdjęcia towaru, w szczególności kolory użytych materiałów mogą w nieznacznym stopniu różnić się od ich faktycznego wyglądu, co wynika z przyczyn technicznych (indywidualne ustawienia monitora).

§ 3. ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

1. Wszystkie produkty w Sklepie objęte są rękojmią na warunkach wynikających z Kodeksu cywilnego oraz innych właściwych ustaw.
2. Zakupiony towar może zostać zwrócony bez podania przyczyn w terminie 14 dni od otrzymania przesyłki pod warunkiem, że nie był on używany ani w żaden sposób nie został uszkodzony i posiada oryginalne opakowanie oraz Klient poinformował o tym fakcie Usługodawcę.
3. Zwrot zakupionego towaru odbywa się na koszt Klienta. Towar można odesłać dowolną formą na adres: SCOTFREE, Biuro Obsługi Klienta internetowego, ul. Myśliborska 21, 66-400 Gorzów Wlkp.
4. Towar powinien zostać odesłany przez Klienta w takim stanie, w jakim został zakupiony, w oryginalnym opakowaniu wraz z dowodem zakupu (paragon lub faktura VAT) oraz powinien posiadać komplet metek, a także nie może nosić śladów użytkowania.
5. Równowartość zwróconego towaru zostanie przesłana w terminie do 14 dni od daty otrzymania przesyłki internetowymi systemami płatności lub przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta.

§ 3. REKLAMACJE

1. Reklamacja towaru może nastąpić ze względu na niezgodność towaru z umową. W przypadku chęci zgłoszenia reklamacji prosimy o kontakt mailowy bok@scotfree.eu.
2. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem. W przypadku uznania reklamacji towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na pełnowartościowy, a jeśli nie jest to możliwe - na przykład w wypadku wyczerpania się zapasów - Usługodawca zwróci Klientowi równowartość ceny towaru. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Usługodawca zwraca Klientowi koszty związane z odesłaniem wadliwego towaru.
3. W przypadku negatywnego rozstrzygnięcia reklamacji bądź uszkodzenia towaru koszty przesyłki pokrywa Klient.
4. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu towaru (paragon, dowód zakupu lub faktura VAT).
5. Wszelkie zwroty i przesyłki wysyłane na koszt firmy nie będą przyjmowane, chyba że nastąpiły wcześniej inne ustalenia.

§ 4. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Usługodawca zapewnia każdemu Użytkownikowi ochronę danych osobowych zgromadzonych w Portalu w sposób zgodny z ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.).
2. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest całkowicie dobrowolne. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zweryfikowania danych podanych przez Użytkownika. Świadczenie niektórych usług może być uzależnione od podania określonych danych osobowych przez Usługobiorcę. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie skutki podania nieprawdziwych danych osobowych przez Usługobiorcę.
3. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.
4. Użytkownik akceptując niniejszy Regulamin wyraża zgodę na:
a. przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie podanych przez siebie danych osobowych przez Usługodawcę w zakresie niezbędnym do organizacji Portalu i spełnienia usługi na rzecz Użytkownika,
b. przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez Usługodawcę w celach marketingowych i statystycznych,
c. przekazywanie zgromadzonych danych osobowych Użytkownika do państw trzecich, w szczególności w celu wykonania usług świadczonych przez Usługodawcę w zakresie technicznym (Usługodawca może używać serwerów w państwie trzecim),
d. przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych w Portalu przez Usługodawcę,
e. przekazywanie danych osobowych w Polsce, w szczególności w celu wykonania usług świadczonych przez partnerów i kontrahentów,
f. przekazywanie danych osobowych do innego Państwa, przede wszystkim Norwegii, w celu wykonania usługi.
5. Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie przez Usługodawcę na jego komputerze niewielkich plików technicznych (tzw. cookies) niezbędnych do prawidłowego świadczenia usług przez Usługodawcę.
6. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy na podany adres poczty elektronicznej informacji o charakterze technicznym oraz innych danych związanych z funkcjonowaniem Portalu.
7. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) na podany adres poczty elektronicznej.
8. Usługodawca zobowiązuje się do przedsięwzięcia wszelkich środków technicznych i organizacyjnych służących należytemu zabezpieczeniu danych osobowych Użytkowników.

§ 5. PRAWA AUTORSKIE

Majątkowe prawa autorskie do treści znajdujących się w Sklepie należą do Usługodawcy. Prawa autorskie podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 r., Nr 24, poz. 83 ze zmianami).

§ 6. WYMAGANIA TECHNICZNE

1. Do korzystania ze Sklepu wymagane są: a. dostęp do Internetu; b. przeglądarka stron internetowych akceptująca pliki typu cookie, tj. Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 8.0 lub Mozilla Firefox w wersji nie niższej niż 3.0, Opera w wersji nie niższej niż 9.0, Google Chrome w wersji nie niższej niż 6 i pokrewne; c. włączona obsługa cookie oraz JavaScript; d. czynne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej;
2. Użytkownik jest świadomy, że korzystanie z oprogramowania do blokowania treści na stronach internetowych (np. AdBlock, Ghostery) i pokrewnego może spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie Portalu, w tym także całkowicie uniemożliwić korzystanie z niego.

§ 7. ZMIANY REGULAMINU

1. Regulamin obowiązuje od dnia 13 października 2015 r.
2. Usługodawca zastrzega prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie, co zostanie ogłoszone na stronie internetowej Sklepu.
3. Użytkownicy mają możliwość odmowy wyrażenia zgody na udział w Sklepie na zasadach określonych nowym brzmieniem regulaminu w terminie 14 dni od jego ogłoszenia.

OŚWIADCZENIE: Firma SCOTFREE odmawia brania udziału w pozasądowych postępowaniach mających na celu rozwiązywanie sporów konsumenckich.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl